Klicka här för att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG på LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

Här finns några interna och några externa länkar
Hem

Stadgar

Nästa möte

Mötet 2007

Mötet 2006

Mötet 2005

Mötet 2004

Mötet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

Rapport från DB2 RUG, Borås 22 – 23/1 2003

22-23/1 2003 träffades vi i Borås på ELLOS för att åter utbyta erfarenheter kring DB2.

Ansvarig ledning för mötet enligt programförklaringen var:

  • Anders Jannesson, Ellos - kommande arrangerande företag
  • Ewa Korsgaard, Sandvik - föregående arrangerande företag
  • Annika Gademan, SEB - nästkommande arrangerande företag
  • Sven Heidorn, CSN - adjungerad
  • Peter Backlund, Peter Backlund DB2-konsult AB, adjungerad
  • Mats Mohlin, IBM - adjungerad
  • Lennart Henäng, Folksam - adjungerad

Kallelsen till mötet finns här.

Håkan Enarsson dokumenterade mötet. Bilder finns här.

Presentationer hållna på mötet: