Klicka här för att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG på LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

Här finns några interna och några externa länkar
Hem

Stadgar

Nästa möte

Mötet 2007

Mötet 2006

Mötet 2005

Mötet 2004

Mötet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

RUG-grupp programförklaring

Senaste ändring: 10 december 2002

 

DB2 User Group Sverige är en undergrupp till IDUG, International DB2 User Group.

Arbetssätt och regler:

 • Målsättning är att gruppen skall träffas en gång per år
 • Syftet är att utbyta erfarenheter, samarbeta, knyta kontakter och öka kompetensen inom DB2-området för samtliga plattformar
 • Mötenas längd skall vara ca 2 dagar
 • Mötet skall alltid innehålla 4-foils från respektive företag och innehålla en allmän presentation om teknik, projekt och annat som är av intresse för gruppen
 • Gruppen skall ha en rullande ansvarig ledning som består av tre personer, en från föregående arrangerande företag, en från kommande arrangerande företag och en från nästkommande arrangerande företag
 • Ansvarig ledning kan vid behov ta hjälp av frivilliga personer som referenser
 • Ansvarig ledning ser till att utvärdering görs efter avslutat möte och att kort rapport från mötet skrivs
 • Gruppen skall hållas på en nivå på cirka ca 25 deltagare
 • Regler för att deltaga är att man har anknytning till relationsdatabaser och kringprodukter, men främst DB2, ur tillämpnings-, teknisk- eller utvecklingssynvinkel
 • Arrangemangen skall vara självfinansierande, varje företag står för sina egna kostnader. Arrangerande företag står för lokal
 • Arrangemanget skall alternera mellan företagen
 • Externt inbjudna talare eller gäster ställer upp utan arvode och genomför presentationer utan marknadsföringssyfte
 • Arrangerande företag står för programmet och övriga företag kan föreslå önskvärda programpunkter